Mayella Stremmelaar (voorzitter bestuur V&VN Opleiders) en Jacqueline Dijkstra (congresorganisator en hoofdredacteur OenG) interviewden dr. Jos Baeten over zijn visie op werkplekleren. Uitgangspunt is dat medewerkers zelf de verantwoordelijkheid nemen om een leven lang te leren. Organisaties realiseren zich steeds vaker dat juist de medewerkers hun grootste kapitaal zijn. Zij zijn op zoek naar een alternatief voor traditionele trainingen en cursussen, zodat organisaties meer gebruik kunnen maken van de talenten van hun medewerkers en hen gaan boeien, binden en behouden.

Lees hieronder het volledige artikel ‘Met leren wordt de wereld beter!’ dat in december 2018 verscheen in het tijdschrift Onderwijs en Gezondheidszorg.

© Copyright BPM Medica