Jos Baeten
Jos Baeten is econoom, socioloog en gepromoveerd in de bedrijfskunde op leerprocessen en The Power of Peer feedback. Hij heeft gewerkt in het bedrijfsleven, voortgezet onderwijs en hbo en sinds 1999 in zijn eigen bedrijven als ondernemer, ontwerper en trainer. Hij heeft geleerd van zijn 4100 lessen, 1840 colleges, 1100 trainingen, 124 afstudeerders, 191 innovatieprojecten en zijn kennis gekristalliseerd in 3 boeken voor Nederlandse en Amerikaanse markt, 11 artikelen, 525 presentaties en in een proefschrift over samenlerend produceren als leerproces.Hij houdt zich sinds 2011 vooral bezig met de invoering van werkplekleren en leertechnologie bij organisaties en daarbinnen vooral met beeldend leren en trainen. Jos popelt om zijn visie met u te delen over technology embedded learning, beeldend leren en werkplekleren. Hij heeft 1 voorwaarde: u moet in de juiste learning spot zitten.
Referenties
NVZ, ‘Congres B-learning in de ziekenhuizen’, 07-04-2016. Referentie: Anita Lenarduzzi, a.lenarduzzi@nvz-ziekenhuizen.nl
Summa Zorg, ‘Congres Werkplekleren met Leertechnologie, 01-10-2015. Referentie: Jolanda van den Bersselaar, bejl@summacollege.nl
GGZ Ecademy, Seminar E-learning in vele vormen’, 17-09-2014. Referentie: Arjan pronk, arjan@ggzecademy.nl
Kijk voor meer informatie en publicaties op www.josbaeten.nl
Rens van den Berg
In lezingen en workshops van Rens van den Berg staat informeel leren op de werkplek centraal. Organisaties zien de wereld om hen heen in hoog tempo veranderen en daardoor veranderen zij zelf ook. Wetgeving verandert, de concurrentie neemt toe, de levensduur van producten en diensten wordt korter, technologie wordt vaker ingezet, kennis veroudert snel en klanten/cliënten stellen steeds hogere eisen. Juist de kwaliteiten van de mensen binnen organisaties dienen daarom beter te worden benut en kennis dient actief te worden gedeeld. Om flexibel om te kunnen gaan met deze veranderingen is professionalisering van teams en medewerkers nodig, zij maken voor de klant/cliënt het verschil. Organisaties kiezen daarbij steeds vaker voor werkplekleren. Rens studeerde bedrijfscommunicatie in Tilburg en ging daarna werken bij een digitaal marketingbureau. Op jonge leeftijd kon hij veel vertellen over sociale media aan mensen die een stukje ouder waren. Hij publiceerde via blogs over Digital Natives en Digital Immigrants en kwam via daardoor bij CSS Breda terecht waarvan hij later mede-eigenaar werd. Het overdragen van kennis in combinatie met technologie loopt als een rode draad door de carrière van Rens heen. Hij weet mensen te inspireren en enthousiasmeren over het nieuwe leren op de werkplek. Zoekt u een inspirerende spreker voor op uw congres of symposia op het gebied van Werkplekleren? Wilt u een innovatieve workshop of werktheater over het nieuwe leren op de werkplek? Dan komt Rens graag zijn energie, expertise, ervaring en passie delen!
Referenties
Erasmusmc, ‘Workshop Werkplekleren met Leertechnologie, 22-11-2016. Referentie: Rick Ekelschot, r.ekelschot@erasmusmc.nl
RINO Zuid, Praktijkopleidersdag, 19-10-2016. Referentie: Jenneke van den Broeke, JennekevandenBroeke@Rinozuid.nl 
NVZ, ‘Congres B-learning in de ziekenhuizen’, 07-04-2016. Referentie: Anita Lenarduzzi, a.lenarduzzi@nvz-ziekenhuizen.nl
Consortium Beroepsonderwijs, Landelijke onderwijsdag Zorg & Welzijn, 02-02-2016. Referentie: Irma Rabelink, irabelink@consortiumbo.nl
Profportaal zorg, Symposium ‘Het nieuwe Leren in de zorg’, 19-03-2015. Referentie: Janine van Zoest, info@profportaalzorg.nl