Eind september is Jos Baeten - één van de oprichters van de Academie voor Werkplekleren - gepromoveerd op "The Power of Peer Feedback". Dit gaat uit van het Virtual Action Learning, de grondslag van en nu doorontwikkeld tot het model Werkplekleren met Leertechnologie zoals we dat bij de Academie nu kennen. HR Praktijk schreef hierover: "Deze doorontwikkeling van VAL naar Werkplekleren met Leertechnologie verspreidt zich snel over werkend Nederland". https://lnkd.in/dUpU8QM Jos, gefeliciteerd!