WAT IS MIJN ROL?

DE VOORDELEN VAN REGISTREREN

Mogelijke rollen

De Academie voor Werkplekleren onderscheidt 6 rollen binnen het werkplekleren.
Deze zijn gebaseerd op het Profiel van de Expert Werkplekleren met
Leertechnologie (Baeten, 2020)
 

Begeleider Werkplekleren

Kan een traject van werkplekleren binnen eigen organisatie begeleiden, heeft enige ervaring met het uitvoeren van werkplekleren.

 • Leerprofessional
 • Visie
 • Advies inrichting en uitvoering
 • Implementeren
 • Ontwerpen
 • Uitvoeren
 • Beoordelen
 • Toepassen Leertechnologie
Adviseur Werkplekleren

Heeft ervaring met de uitvoering van werkplekleren. Kan advies geven aan management, andere begeleiders en deelnemers over de inrichting en uitvoering van een leertraject met werkplekleren met de benodigde inzet van leertechnologie.

 • Leerprofessional
 • Visie
 • Advies inrichting en uitvoering
 • Implementeren
 • Ontwerpen
 • Uitvoeren
 • Beoordelen
 • Toepassen Leertechnologie
Expert Beeldend Trainen

Kan werkplekleren faciliteren en kennisdeling mobiliseren door de deelnemers beeldend vanuit hun werkstiuatie te leren leren. De expert Beeldend Trainen kan hiervoor bijeenkomsten met beeldende trainingen geheel ontwerpen en verzorgen: van het ontwikkelen van praktijkvideo┬┤s tot vervolgoefeningen, videointeractie en de inzet van leergames om de leerretentie te verhogen. 

- Expertprogramma Beeldend Trainen met activiteitnummer gWNs9wrymB is valide bevonden door de registercommissie en staat nu gewaardeerd voor 90 registeruren op registerleraar.nl

 • Leerprofessional
 • Visie
 • Advies inrichting en uitvoering
 • Implementeren
 • Ontwerpen
 • Uitvoeren
 • Beoordelen
 • Toepassen Leertechnologie
Expert Teamontwikkeling

Is expert in teamontwikkeling en kan Leer- & Ontwikkelscans inzetten, beheren, ontwerpen en managen. Kan zelf trainingen in teamontwikkeling ontwerpen en verzorgen, en de koppeling leggen naar de organisatieontwikkeling.

 • Leerprofessional
 • Visie
 • Advies inrichting en uitvoering
 • Implementeren
 • Ontwerpen
 • Uitvoeren
 • Beoordelen
 • Toepassen Leertechnologie
Expert Vormgeving van leertrajecten

Kan een leertraject werkplekleren met een virtuele leeromgeving ontwerpen, introduceren, ondersteunen en de leerprocessen modereren en stimuleren. Is in staat om de virtuele leeromgeving geheel in te richten en te prepareren, en deze functioneel te beheren en het gebruikersbeheer te managen.

 • Leerprofessional
 • Visie
 • Advies inrichting en uitvoering
 • Implementeren
 • Ontwerpen
 • Uitvoeren
 • Beoordelen
 • Toepassen Leertechnologie
Expert Werkplekleren

Kan alle 6 rollen uitvoeren, heeft visie op werkplekleren met leertechnologie. De expert kan een leertraject ontwerpen en advies uitbrengen over de inrichting en uitvoering. Kan het hele leertraject verzorgen: van gesprekken met leidinggevenden, het organiseren van het leertraject, het modereren van virtuele sessies en het verzorgen van bijeenkomsten met deelnemers, tot beoordeling en reflectie op leerresultaten en terugkoppeling van de teamontwikkeling. Kan de benodigde leertechnologie inzetten en functioneel beheren.

 • Leerprofessional
 • Visie
 • Advies inrichting en uitvoering
 • Implementeren
 • Ontwerpen
 • Uitvoeren
 • Beoordelen
 • Toepassen Leertechnologie