Ondanks de groeiende populariteit van activiteitgerelateerde werkomgevingen blijft de medewerkerstevredenheid hierover achter. Slechts 4 procent van de medewerkers blijkt meermalen per dag van werkplek te wisselen, maar deze groep is wel significant meer tevreden over hun werkomgeving.
Dit blijkt uit promotieonderzoek ‘De psychologie van de flexplek’ van Jan Gerard Hoendervanger (Hanzehogeschool Groningen) samen met Mark Mobach (Lector Facility Management), Iris de Been (Center for People and Buildings), Nico van Yperen (RuG) en Casper Albers (RuG). Zij publiceerden eerder hierover het artikel ‘Flexibility in Use; Switching behaviour and satisfaction in activity-based work environments’ in het Journal of Corporate Real Estate. Volgens de redactie behoort het tot de top drie van de beste artikelen die vorig jaar in het Journal verschenen; dit is beloond met de 'Highly Commended Award'.
Regelmatig van werkplek wisselen hangt positief samen met een heterogeen activiteitenprofiel, met de hoeveelheid overleg en met externe mobiliteit. Redenen om wel/niet te wisselen hebben niet alleen te maken met de activiteiten, maar ook met sociale en praktische overwegingen. De bevindingen uit het onderzoek lijken te suggereren dat de tevredenheid over de activiteitgerelateerde werkomgevingen vergroot kan worden door medewerkers te stimuleren meer van werkplek te wisselen. Dat zal echter niet voor iedereen van toepassing zijn, omdat er ook sterke bezwaren tegen wisselen naar voren kwamen en het niet altijd aansluit bij de werkpatronen; vermoedelijk zijn veel werknemers tevredener met een vaste werkplek.
Door: Peter van Houten
Geraadpleegd op: https://www.hrpraktijk.nl/topics/hoe-werk-verandert/nieuws/regelmatig-va...