Twee multidisciplaire teams van Florence hebben zich geprofessionaliseerd via een Leertraject Geriatrische Revalidatiezorg. Lees hier de ervaring!
Review Leertraject Geriatrische Revalidatiezorg Florence
Tijdens de Leertrajecten Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) bij Florence hebben twee Multi Disciplinaire teams zich geprofessionaliseerd op het gebied van Oncologie & COPD. Het Multi Disciplinaire team bestond uit Specialisten Ouderengeneeskunde, Paramedici (fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog), verpleegkundigen, verzorgenden & helpenden (voedingsassistent).
Het leertraject is gestart met een telefonische persoonlijke intake waarna acht dagdelen volgden waaronder één startbijeenkomst, zes inhoudelijke trainingen en één assessmentbijeenkomst. Daarnaast werden deze bijeenkomsten ondersteund door virtuele sessies in een elektronische leeromgeving. De leerbelasting voor deze leertrajecten bedroegen 80 uur per module en tijdens het traject werd er gebruik gemaakt van inspirerende leertechnologieën zoals de Virtual Learning Community (VLC), Profielscan & Beeldend Trainen.
Tijdens het leertraject hebben de deelnemers gewerkt aan het toepassen van de kernwaarden van Florence, hun vakinhoudelijke kennis (Oncologie of COPD), methodisch werken, multidisciplinair samenwerken, creëren van een therapeutisch klimaat, therapeutische bejegening en Registratie DBC.
 

“Ik heb geleerd dat coaching on the job heel belangrijk is, dat ga ik vanaf heden dan ook echt toepassen”

“We hebben geleerd hoe we, op een respectvolle manier, over elkaar grenzen heen kunnen stappen waardoor er een hechtere manier van samenwerken ontstaan is”

De deelnemers hebben inzicht gekregen in hun benodigde competenties en zichzelf geprofessionaliseerd op de kennis van essentiële onderwerpen uit het werkveld. Resultaat was onder andere een sterke onderlinge kennisdeling op kennisgebieden, teamvorming en duidelijkheid over hoe zij de kernwaarden Florence kunnen toepassen in dagelijkse praktijk.
Wij hebben ervaren dat de deelnemers over een open en enthousiaste leerhouding beschikten ondanks de onzekerheid bij sommigen over de deelname aan het traject. De ontwikkelingen zijn gericht op de eigen werkprocessen omdat deelnemers zelf praktijkcasussen inbrachten. De afdelingen zijn echt op weg naar zelfsturende teams.

“Ik ben meer oplettend in mijn werk, zeker met cliënten”

“Hoe benader ik een andere discipline uit ons team? Dat weet, kan en durf ik nu”

 
Wat ons opviel tijdens de bijeenkomst was de openheid van de deelnemers met betrekking tot feedback geven op multidisciplinair niveau.
Wat daarnaast opvallend was aan het virtuele leren was dat de sessies module Oncologie soms stroef liepen omdat er niet altijd een gemotiveerde leerhouding bij de deelnemers. Door een gebrek aan zelfsturend vermogen was er soms sprake van weinig virtuele leerinteractie. Terwijl er juist, wanneer er minder onzekerheid in het team was, de virtuele leerproductie & -interactie meer werd, met name bij de module COPD.
Wat we hebben geleerd is dat duidelijkheid over de toekomst van de afdeling cruciaal is voor volledige deelname en een open leerhouding en daarnaast ook de aanwezigheid van alle functies uit het teams tijdens bijeenkomsten en virtuele sessies. Iedere deelnemer dient over voldoende mediavaardigheid en een geschikte device te beschikken ten behoeve van de virtuele sessies. Centraal stond met name dat de deelnemers het contact met collega's en het in dialoog zijn met elkaar waarderen waardoor zij als team écht konden groeien.
- Marlous Vaes