Met alle (technologische) veranderingen, verandert ook de manier van leren. Kijk maar eens naar de rol van Social Media hierin. Daarmee verandert dus logischerwijs ook de rol van een Learning&Development manager / HR(D) manager. Hoe ziet deze rol er in de toekomst uit, wat is de plaats van werkplekleren daarin en wat betekent de inzet van werkplekleren voor het vakgebied van L&D managers? 
Zie ook de blog van Wilfred Rubens over de benodigde veranderslag in het L&D vakgebied https://www.te-learning.nl/blog/wat-bevordert-de-nieuwe-lerende-organisa...
Als je deze vragen interessant vindt, ben je namens de Academie voor Werkplekleren van harte welkom om dit dialoog in een virtuele leeromgeving met andere L&D professionals aan te gaan. Stuur me een berichtje voor meer informatie!