Werkplekleren is een manier van leren:

 

Het gaat dus bij werkplekleren om betekenisvol samen leren en presteren in de werkpraktijk. Bijna elke werksituatie leent zich voor werkplekleren: van een moeilijk gesprek met een klant tot een verpleegkundige handeling en van een online marketingactiviteit tot een vergadering. Je zet een werksituatie om in een leersituatie.

WAAROM WERKPLEKLEREN?

De wereld is continu in beweging en verandering is de enige constante. De behoefte van klanten, de zorgvraag, technologie, social media, wetgeving en de mogleijkheden van big datat zorgen ervoor dat informatie en kennis zo snel en ingrijpend veranderen. Dit stelt andere eisen aan beleid en werkprocessen, maar ook aan kennisdeling, betrokkenheid en samenwerking tussen medewerkens en aan hun individuele competenties. 

Werkplekleren kan een oplossing zijn om de strategische leer- en ontwikkelfunctie en de realisatie van een leercultuur op ieder niveau invulling te geven. 

Werkplekleren is dus niet leren op de werkplek, werkplekleren is je werk omzetten in leerprocessen! Deze eigenschap zorgt ervoor dat vele organisaties werkplekleren inzetten, bijvoorbeeld grootschalige organisaties als RadboudUMC, Daelzicht, Marant en Politie. Via de Academie kom je met hen in contact!

HET MODEL VAN WERKPLEKLEREN

Werkplekleren is een vorm van informeel leren: niet leren met behulp van docenten en boeken, maar uit de ervaring op de werkvloer. Al doende leert men van elkaar. Combineer je dit met leertechnologie, dan zorg je ervoor dat deelnemers op ieder moment met en van elkaar leren op een inspirerende manier. Een beproefde methode die wordt gebruikt bij het implementeren van werkplekleren is het model van Werkplekleren met Leertechnologie. Deze wordt uitgelegd in het filmpje hiernaast.

Werkplekleren kan als leertraject, verspreid over enkele maanden, worden uitgevoerd in iedere organisatie. Medewerkers leren hierdoor in teamverband te werken aan het verbeteren van de eigen werkprocessen, het optimaliseren van de dienstverlening aan de klant, deze professionalisering vindt plaats op de werkplek van de medewerkers.

HOE?

In 2021 wil de AvW 250 professionals rijk zijn. Deze professionals vormen de Academie en creëren en verankering samen het werkplekleren. Dat willen we in 5 stappen bereiken:


Met maar één doel: de Academie voor Werkplekleren wil eraan bijdragen dat werkplekleren en de bijbehorende leertechnologie binnen 4 jaar helder en succesvol op de kaart staat van Nederland.