Werkplekleren is een manier van leren:

Bijna elke werksituatie leent zich voor werkplekleren: van een moeilijk gesprek met een klant tot een verpleegkundige handeling en van een online marketingactiviteit tot een vergadering. Dat gebeurt als je de werksitiatie analyseert, van feedback voorziet en hierop persoonlijk reflecteert. Dat kan in 5 minuten, maar ook dagelijks of wekelijks structureel tijdens een leertraject.

WAAROM DEZE ACADEMIE?

Werkplekleren staat pas een jaar of tien in de belangstelling van bedrijven en instellingen.

Het is een vorm van informeel leren en er zijn veel uiteenlopende, en soms zelfs weinig gedocumenteerde, toepassingen.

Zeker sinds de opkomst van het 70-20-10 denken, heeft werkplekleren een voorzichtige theoretische basis gekregen.

En zoals dat dan gaat, kwamen er allerlei ervaringsdeskundigen met eigen opvattingen over de inhoud en betekenis van werkplekleren.

Goed dat er in 2018 een uitgebreide verhandeling verscheen in het Handboek Leren & Ontwikkelen in organisaties. Hierin zijn begrippen en theoretische kaders uitgewerkt en in verbinding gebracht met inzichten en ervaringen bij het toepassen van werkplekleren in de praktijk.

Desalnietemin is er een waaier van zeer uiteenlopende visies en opvattingen over werkplekleren.

De Academie wil helpen om hier helderheid in te krijgen, te beginnen met het registreren van de professionals die hiermee bezig zijn.   

HET MODEL VAN WERKPLEKLEREN

Werkplekleren is een vorm van informeel leren: niet leren met behulp van docenten en boeken, maar uit de ervaring op de werkvloer. Al doende leert men van elkaar. Combineer je dit met leertechnologie, dan zorg je ervoor dat deelnemers op ieder moment met en van elkaar leren op een inspirerende manier. Een beproefde methode die wordt gebruikt bij het implementeren van werkplekleren is het model van Werkplekleren met Leertechnologie. Deze wordt uitgelegd in het filmpje hiernaast.

Werkplekleren kan als leertraject, verspreid over enkele maanden, worden uitgevoerd in iedere organisatie. Medewerkers leren hierdoor in teamverband te werken aan het verbeteren van de eigen werkprocessen en het optimaliseren van de dienstverlening aan de klant. Deze professionalisering vindt plaats op de werkplek van de medewerkers en wordt vaak ondersteund door leertechnologie (leerplatform, beeldtafels, analyse ne verbeter-tools)

HOE?

In 2024 wil de AvW 500 professionals rijk zijn. Deze professionals vormen het gezicht van Werkplekleren in Nederland. Zij weten ieder op hun eigen manier hoe een organisatie het werkplekleren kan toepassen

Dat kunnen zij bijvoorbeeld door het ontwikkelen of verzorgen van

De Academie wil hen hierbij helpen door het inzetten van dit platform met alle professionals, met artikelen, nieuwe inzichten en ervaringen en met praktijkvideo's 

Met maar één doel: zorgen dat werkplekleren en de bijbehorende leertechnologie binnen 3 jaar helder en succesvol op de kaart staat van Nederland.