Werkplekleren staat volop in de belangstelling bij organisaties die het willen en soms ook daadwerkelijk toepassen, en zeker ook bij advies- en trainingsbureaus die werkplekleren op allerlei manieren aanbieden en helpen invoeren. De mogelijkheden van leertechnologie
hebben deze ontwikkeling flink versneld. Daardoor is er een scala aan opvattingen, analyses, modellen, toepassingsvormen en professionaliseringsprogramma’s ontstaan waarin de geïnteresseerde leek moeilijk inzicht kan krijgen.

We gaan daarom in het eerste deel van dit hoofdstuk in op de context en focus van het werkplekleren, we beschrijven dit fenomeen en we formuleren hiervoor een brede definitie.
In het tweede deel van dit hoofdstuk werken we één benadering uit: het model van Werkplekleren met Leertechnologie, met theoretische inzichten, leerprincipes, toepassingsvormen, de gebruikte leertechnologie alsmede de opbrengsten en resultaten. Ook de fasering van de invoering bij organisaties komt aan de orde.
Het derde deel van dit hoofdstuk is beperkt tot een beknopte weergave van andere benaderingen en uitdagingen die werkplekleren oproept. Ook is er aandacht voor niet-technologische aspecten van werkplekleren zoals de fysieke inrichting van de werkplek.

 

Download het hoofstuk