Jouw rol in het werkplekleren is gebaseerd op het profiel Expert Werkplekleren met Leertechnologie (Baeten, 2020),
waarin 8 competenties staan beschreven. 
Je score op deze competenties geeft aan over welke competenties je als werkpleklerenprofessional
 beschikt.
 

Profiel van de Expert Werkplekleren met leertechnologie 2021

Op basis van het Model van Werkplekleren met Leertechnologie. 
Bestemd voor Academie voor Werkplekleren 

Neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling, kan leren en hierop reflecteren, neemt verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces waaraan hij/zij nu deelneemt, kan individueel en samen leren in virtuele en fysieke omgevingen en gevarieerde werkvormen