Evelyn
KoelingFunctie: Specialist trainen en oefenen brandweer

Organisatie: VRBZO

Woonplaats: Helmond
Alt
Hoe kan ik jou helpen:
Door mij te leren hoe werkplekleren een betere positie krijgt in het onderhouden van het brandweervak
Hoe kun jij mij helpen:
Door delen van ervaringen, het voeren van dialoog over verbeteringen van leren en ontwikkelen