Steef
SchapersFunctie: Lerarenopleider werkplekleren

Organisatie: Fontys Hogeschool Sittard

Woonplaats: Maastricht
Alt
Hoe kan ik jou helpen:
Werkplekleren vanuit perspectief lerarenopleidingen
Hoe kun jij mij helpen:
Wat zijn (mogelijke) bevorderende factoren bij verdere ontwikkeling van werkendleren en lerendwerken?